Regulamin

REGULAMIN SIEDLISKA ODPOCZYNKOWO

– POKOJE WYNAJMUJEMY NA DOBY – OD GODZINY 13.00 DO 11.00 DNIA
NASTĘPNEGO.
– OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA TYTONIU I ŚWIEC W STODOLE.
CISZA NOCNA OBOWIĄZUJE W STODOLE I OGRODZIE OD GODZINY 23.00 DO 8.00.
– REZERWACJA POBYTU UZNAWANA JEST ZA OBOWIĄZUJĄCĄ PO WPŁACIE
ZALICZKI W WYSOKOŚCI 30 % NALEŻNOŚCI WCIĄGU 48 GODZIN OD DOKONANIA
REZERWACJI.
– ROZLICZENIE ZA POBYT NASTĘPUJE Z GÓRY W DNIU PRZYJAZDU.
– WPŁATA ZALICZKI JEST RÓWNOZNACZNA Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU SIEDLISKA.
– ZWROT OPŁATY REZERWACYJNEJ MOŻLIWY JEST W PRZYPADKU ANULOWANIA REZERWACJI:

  • DO 20 DNI PRZED TERMINEM PRZYJAZDU  – W CAŁOŚCI
  • DO 10 DNI PRZED TERMINEM PRZYJAZDU – W WYSOKOŚCI 50%.

W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE WPŁACONA OPŁATA PRZEPADA.
– OPATA ZA ZAMÓWIONY , LECZ NIE WYKORZYSTANY POSIŁEK NIE JEST ZWRACANA.
– GOSPODARZE ZOBOWIĄZANI SĄ BEZZWŁOCZNIE REAGOWAĆ NA UWAGI I ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE POZIOMU USŁUG, FUNKCJONOWANIA URZĄDZEŃ, CZYSTOŚCI I PORZĄDKU.
– DO DYSPOZYCJI GOŚCI UDOSTĘPNIA SIĘ PARKING NIESTRZEŻONY, GOSPODARZE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYRZĄDZONE NA POJAZDACH PRZEZ OSOBY TRZECIE.
– GOSPODARZE NIE ODPOWIADAJĄ ZA UTRATĘ LUB USZKODZENIE RZECZY
WARTOŚCIOWYCH. PRZY WYCHODZENIU Z POKOJU PROSIMY OBOWIĄZKOWO ZAMYKAĆ DRZWI I OKNA.
– PODCZAS POBYTU GOŚCI MOŻEMY WEJŚĆ DO PAŃSTWA POKOJU, JEŻELI ZAJDZIE NIEPRZEWIDZIANA POTRZEBA NP.ULEWA, AWARIA PRĄDU, WODY ITP.
– NOCOWANIE W POKOJACH OSÓB TRZECH JEST ZABRONIONE, CHYBA , ŻE GOŚĆ UZGODNI TĘ KWESTIĘ Z GOSPODARZEM.
– W TRAKCIE POBYTU SPRZĄTANIE POKOJU ODBYWA SIĘ SAMODZIELNIE PRZEZ GOŚCIA. ŚRODKI DO SPRZĄTANIA ZAPEWNIA GOSPODARZ.
– GOŚĆ PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIEGO RODZAJU ZNISZCZENIA I SZKODY POWSTAŁE Z JEGO WINY.
-OSOBOM, KTÓRE POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, ZACHOWUJĄ SIĘ AGRESYWNIE GOSPODARZE MAJĄ PRAWO WYMÓWIĆ POKÓJ W TRYBIE NATYCHMIASTOWYM BEZ ZWROTU DOKONANYCH WCZEŚNIEJ OPŁAT.
– W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH NINIEJSZYM REGULAMINEM MAJĄ
ZASTOSOWANIE PRZEPISY KODEKSU CYWILNEGO.

ŻYCZYMY PRZYJEMNEGO POBYTU.